Přihlašování abstraktů

Deadline pro odeslání abstraktů je 30. června 2023

Příjímáme příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.

Respektujte prosím, že abstrakty musejí být napsány ve stejném jazyce, v jakém bude příspěvek na konferenci prezentován. (Abstrakty v angličtině tedy přijímáme pouze u příspěvků, které budou na konferenci prezentovány v angličtině.)

Anglické abstrakty vyplňujte prosím do anglického formuláře (viz odkaz dole), abstrakty v češtině do českého (aby nadpisy jednotlivých odstavců a text byly ve stejném jazyce).

Vydáno: 13. 2. 2017 / Poslední aktualizace: / Odpovědná osoba: Aleš Lukš